home | login

Commissie Kinderopvang 

De Commissie Kinderopvang is reeds meerdere jaren actief in de regio Waas & Dender. RESOC Waas & Dender brengt de bevoegde schepenen en ambtenaren driemaandelijks samen om knelpunten binnen de kinderopvang te detecteren en te remediëren. De Commissie kinderopvang vormt tevens een forum voor ervaringsuitwisseling, informatieverstrekking en kan ook op eigen initiatief adviezen overmaken aan de bevoegde overheid. 

Gepaste kinderopvang vinden is voor vele ouders vaak een moeizame opdracht. Daartoe heeft RESOC Waas & Dender in samenwerking met de lokale besturen en sociale partners uit de regio de webtool www.ikzoekkinderopvang.be gelanceerd. Het volledige aanbod aan kinderopvang in de 17 steden en gemeenten van de regio Waas & Dender werd samengebracht op één website. Zo kunnen ouders snel een opvangplaats vinden in de buurt waar ze wonen of werken. Daarnaast kunnen opvanginitiatieven online een aanmeldingsformulier indienen en vrije plaatsen bekend maken. 

Klik hier voor de samenstelling van de Commissie Kinderopvang.