home | login

Diversiteit

Wat is diversiteit?

Deze term betekent « wat divers is » en verwijst naar onze identiteit : men kan een man zijn of een vrouw, hetero-, bi- of homoseksueel, jong of oud, van verschillende nationale afkomst, in goede gezondheid verkeren of niet, enz… Diversiteit omvat alle kenmerken die maken dat we van elkaar verschillen.

Wat is EAD?

Onze samenleving kenmerkt zich door diversiteit. Ook op de arbeidsmarkt zou deze diversiteit zich evenredig moeten manifesteren. Dit is echter niet het geval. Bepaalde groepen krijgen minder kansen of vallen sneller uit de boot. We denken hierbij in de eerste plaats aan 50+ers , personen met een arbeidsbeperking, personen van allochtone herkomst en niet-gekwalificeerde jongeren.

De Vlaamse overheid voert een beleid van Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD). Dit beleid is erop gericht om bij te dragen tot een meer evenredige participatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt. RESOC-SERR Waas & Dender is een partner van de Vlaamse overheid bij de realisatie hiervan.

Je kan als bedrijf, organisatie of lokaal bestuur terecht bij RESOC-SERR Waas & Dender voor het opstarten van een loopbaan-en diversiteitsplan en voor deelname aan een van onze diversiteitsacties