home | login

Diversiteitsacties

Via de diversiteitsacties streven de projectontwikkelaars loopbaan –en diversiteitsbeleid naar afstemming met en ondersteuning van hun stakeholders in het diversiteitsnetwerk.

Deze stakeholders zijn in de eerste plaats de werkgevers met ambities op het vlak van duurzaam personeelsbeleid en alle intermediairen binnen het regionale diversiteitsnetwerk
(cfr. op deze website ‘Werkgroepen’ > ‘Commissie Diversiteit’).

Onderstaand vindt u een beschrijving van een aantal diversiteitsacties die wij via de website in het voetlicht wensen te plaatsen:

Themasessies: diversiteits- en competentiebeleid

RESOC-SERR Waas & Dender organiseert in 2013 vier themasessies die zich richten naar organisaties die hun diversiteits– en competentiebeleid willen ontwikkelen of optimaliseren.

Op een ervaringsgerichte en interactieve manier worden er handvaten, tips en tricks aangeboden. De sessies worden gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en zijn voor u als deelnemer gratis.

Voor meer informatie klik hier

Door- en uitstroomtraject art. 60

Het door- en uitstroomproject art. 60 is een samenwerking tussen VDAB, 13 OCMW's, Vokans en RESOC-SERR Waas & Dender.

Voor meer informatie over de vernieuwde werkwijze vanaf het najaar 2013 klik hier

Klik op onderstaande documenten om deze te downloaden.

Competentiefiche

CVS_Contract_promotor

CVS_Inzagerecht_aanvraag

Advies_van_de_Sollicitatietrainer_Word_97_2003_versie

Algemene Procesflow + Stuurgroep

art60 kalender 20131

procesflow, afspraken Vokans_juni 2013

vokans_F_750_VOP Doorstroomproject artikel 60_ Oriëntatie en attitude - en sollicitatietraining _v1 1