home | login

Diversiteitsplannen

Wat houdt een loopbaan-en diversiteitsplan in?

Een loopbaan-en diversiteitsplan introduceert een diversiteitsbeleid in een onderneming en ondersteunt en stimuleert het. Samen met een van de projectontwikkelaars van SERR Waas & Dender kan ook u een loopbaan-en diversiteitsplan opstellen. Een loopbaan-en diversiteitsplan bestaat uit een reeks diversiteitsacties. Deze acties kiest u op maat van uw onderneming.

De acties zijn prioritair gericht op kansengroepen zoals allochtonen, ervaren werknemers (50+), personen met een (arbeids)beperking en kortgeschoolde jongeren. Andere kansengroepen zijn kansarmen, ex-gedetineerden, enzovoort.

Met een loopbaan-en diversiteitsplan wordt uw onderneming een werkplek met aandacht voor ieders talent, waar mensen die moeilijk aan werk geraken hun draai vinden en waar uw personeel aan het werk blijft en kan groeien. Uw organisatie bepaalt zelf welke acties er in het loopbaan-en diversiteitsplan opgenomen worden en hoe ze concreet uitgevoerd zullen worden.

Welke verschillende soorten diversiteitsplannen zijn er?

Soort plan

Modaliteiten

Subsidie

Duur

Instapplan

Beperkte acties, aanloop naar een diversiteitsplan

Max. € 2500   

(voor € 5000 kosten)

6 maanden tot

1 jaar

Diversiteitsplan

Klassiek plan met meerdere acties,

uitwerken van een diversiteitsbeleid

Max. € 10.000

(voor € 15.000 kosten)               

1 tot 2 jaar

Clusterplan

Gelijkwaardig aan een diversiteitsplan

Samenwerking van minstens

3 (zuster-)organisaties of afzonderlijke bedrijfseenheden

Max.

€3000/organisatie       

(voor € 4500 kosten)

1 tot 2 jaar

Groeiplan

Verankering / mainstreaming van acties na afloop van het diversiteits- of clusterplan

Max. € 2500

(voor € 5000 kosten)

6 maanden tot 1 jaar

 

De projectontwikkelaars van onze regio ondersteunen u gratis bij de opmaak en uitvoering van uw loopbaan- en diversiteitsplan. Ze kunnen u advies geven en wijzen u de weg in het aanbod van vorming en begeleiding.

Meer weten? Neem contact op met een van onze projectontwikkelaars

 

Resultaten van het evaluatieonderzoek rond de Loopbaan- en diversiteitsplannen (door Idea Consult)

Graag bezorgen we u de resultaten van het evaluatieonderzoek rond de Loopbaan- en diversiteitsplannen (door Idea Consult). De kern van het onderzoek bestond uit een online survey bij alle Vlaamse ondernemingen die in de periode 2010-2013 een loopbaan- en diversiteitsplan hebben afgerond.

De 10 voornaamste conclusies van de onderzoekers zijn als volgt samen te vatten:

 • de Loopbaan- en diversiteitsplannen kennen een groot succes;
 • 9 op de 10 ondernemingen / organisaties zijn (zeer) tevreden over de ondersteuning door de projectontwikkelaars;
 • meer dan 9 op de 10 organisaties zou deze maatregel aanraden aan andere organisaties;
 • er is bij vele organisaties / ondernemingen een behoefte aan bijkomende nazorg;
 • de acties kunnen flexibel worden aangepast gedurende de looptijd van het plan;
 • de financiële ondersteuning is een belangrijke meerwaarde;
 • elke (KMO) organisatie bepaalt zelf zijn eigen noden binnen de verschillende actiedomeinen (maatwerk);
 • de plannen hebben een significante, structurele en langdurige impact op het organisatiebeleid;
 • de streefcijfers worden behaald (behalve voor de mensen met een arbeidshandicap), en de resultaten rond instroom / doorstroom / opleiding en retentie zijn duurzaam;
 • de uitvoering van een plan verloopt bij 7 op de 10 ondernemingen vlot tot zeer vlot!

Tot slot hebben de onderzoekers volgende aanbevelingen geformuleerd:

 • het behoud van de maatregel;
 • de flexibiliteit en het maatwerk van de ondersteuning behouden en versterken;
 • de focus op diversiteit behouden en versterken;
 • de financiële ondersteuning behouden en synergie zoeken met andere middelen;
 • de Vlaamse en regionale aansturing versterken (inbegrepen duidelijke afbakeningen van de takenpakketten).
 • de resultaatsmetingen nog verbeteren.

We wensen je veel leesplezier en inspiratie.

Klik hier om te document te lezen.