home | login

Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid

Op vraag van meerdere voorzitters van de Fora Lokale Werkgelegenheid en in uitvoering van het actiepunt uit het streekpact Waas & Dender werden de vroegere Fora Lokale Werkgelegenheid op 1 maart 2011 geïntegreerd in één overkoepelend Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid.

Het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid is een overleg- en adviesorgaan waarin de lokale besturen (gemeenten en OCMW’s) van de regio Waas & Dender, VDAB, de sociale partners, RVA Dendermonde en Sint-Niklaas en SLN vertegenwoordigd zijn.

Met dit forum wil men het regionale tewerkstellingsbeleid uitstippelen en de uitbouw van de lokale diensteneconomie coördineren.

De lokale besturen nemen de regierol op zich en kunnen beleidsopties inzake lokale/regionale werkgelegenheid ter advisering aan het forum voorleggen.

Daarnaast fungeert het forum als een regionaal platform voor informatieuitwisseling. Door zicht te krijgen op de specifieke knelpunten op de arbeidsmarkt in de regio, kan het forum acties initiëren die de regionale werkgelegenheid bevorderen.

Klik hier voor de samenstelling van het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid.